STANOWIE

To nazwisko dziedziczone po mieczu, a więc nazwisko mojego ojca. Moi dziadkowie, pradziadkowie, 2x i 3x pradziadkowie mieszkali w Siedliskach. Ale najstarszy przodek noszący to nazwisko wywodził się z Jaksic. 
Piotr Stano i Franciszka z Włudarczyków Stanowa to moi dziadkowie. Pobrali się 6 lutego 1901 roku w Miechowie. W chwili ślubu obydwoje byli stanu wdowiego. Piotr miał wtedy skończone 34 lata, a Franciszka 19 lat.
F
ranciszka urodziła się w Bukowskiej Woli 19 września 1881 roku. Bardzo młodo, mając ledwie ukończone 16 lat poślubiła Jana Pieniążka. Jan zmarł w 1898 r., dzieci w tym związku nie było.
Piotr urodził się 28 lipca 1866 roku w Siedliskach, miał dwie żony. W 1885 r. ożenił się z Katarzyną Miszczyk. W czasie małżeństwa trwającego 14 lat urodziło się czworo dzieci: Ludwik (1889-1890), Wincenty (1891-1949), Marianna (1895-1948),  i Roman (1899-1899).  Wincenty i jego żona Janina z Banarskich zmarli w Lublinie i tam są pochowani, mieli jedną córkę Krystynę.  Marianna Stanówna w 1919 roku w Miechowie wyszła za mąż za Jana Sumerę (takie nazwisko widnieje w akcie ślubu, chociaż ich dzieci nosiły nazwisko Szumera). Razem z mężem mieszkała w Pstroszycach Pierwszych.

Ze związku z Franciszką na świat przyszło jedenaścioro dzieci: Julianna (1902-1924), Józefa (Włudarczyk; 1904-1997), Stanisława (Regucka; 1906-1987), Jan (1908-1975), Stanisław (1910-1985), Aleksandra (1912-1919), Janina (Hyży; 1913-1991), Antoni (1915-2002), Władysław (1917-1923), Katarzyna (Drożdż; 1919-2010), Julianna (Aksamit; 1925-2007).
Babcia Franciszka z Włudarczyków Stanonowa primo voto Pieniążek była jednym z siedmiorga dzieci Jakuba i Marianny Włudarczyków, rolników z Bukowskiej Woli.
Piotr Stano zmarł w Siedliskach w 1937 roku, a jego żona Franciszka w 1972 roku w Miechowie.
Tomasz Stano i Marianna z Drożdżów Stanowa (rodzice Piotra) to moi pradziadkowie. Związek małżeński zawarli 21 lipca 1858 roku.
On był kawalerem, mającym lat 21, ona panną lat 16.
Tomasz urodził się  w Siedliskach w 1837, był synem Piotra i Marianny z Żurów. Jego żona Marianna Dróżdż urodziła się w 1842 r. w Strzeżowie, była córką Michała i Elżbiety z Czekajów.
Tomasz i Marianna Stanowie mieli dziewięcioro dzieci: Piotra (1866-1937), Jadwigę (Król; 1869-1959), Tomasza (o. Jordan, dominikanin; 1872-1945), Jana (1874-1955), Antoniego (1877-1890),  Ludwika (1884-1959), Juliannę (Szarek; 1882-1968), Bronisławę (1863-1868) i drugą Bronisławę (Spiechowicz; 1879-1920).
Marianna Stanowa zmarła w Siedliskach w roku 1892. Tomasz dożył sędziwego wieku, zmarł w Siedliskach w 1927 roku.
Drugimi prapradziadkami byli Jakub Włudarczyk i Marianna z Miszczyków Włudarczykowa. Ich ślub miał miejsce 6 lipca 1871 r. w Miechowie. Mieszkali w Bukowskiej Woli. Ich dzieci to: Marianna (Zaich 1878-), Franciszka (Stano; 1881-1972) , Julianna (Dróżdż; 1884-1965), Jan (1887-1949), Józef (1890-1893), Dorota (Stawiarska; 1893-1977) i Katarzyna (Kurczych; 1895-1986). Marianna zmarła w roku 1918, a Jakub w 1927. Miejsca ich pochówku nie zdołalam ustalić.
Kilka słów wyjaśnienia odnośnie nazwiska. W niektórych dokumentach nazwisko pisano Włudarczyk, w innych Włodarczyk. Np. moja babcia Stanowa w dokumentach miała wpisane rodowe nazwisko "Włudarczyk", zaś jej brat Jan i jego potomkowie nosili nazwisko Włodarczyk. Podobnych przypadków w czasie poszukiwań genealogicznych napotkałam więcej.
Piotr Stano (1807-1878) i Marianna z Żurów Stanowa (1809-1866) to moi prapradziadkowie. Pobrali się 17 lutego 1830 roku w Miechowie. Biorąc ślub Piotr był wdowcem po Mariannie Ceglonce (Cegła), a Marianna była panną.
Piotr urodził się w Siedliskach, w 1828 r. ożenił się z Marianną Cegła, c. Jana i Tekli z Ordysów urodzoną w Falniowie. Marianna zmarła w 1830 roku. Niedługo po śmierci pierwszej żony Piotr ożenił się drugi raz, z moją praprababką. Marianna Żurówna, bo to o niej mowa urodziła się w Podmiejskiej Woli, była córką Józefa i Justyny Ratuszonki (Ratucha).
Z tego małżeństwa urodziły się dzieci:  Marianna, Jan, Katarzyna Marianna, Tomasz, Agnieszka, Ignacy, Paweł i Wojciech.
Marianna z Żurów Stanowa zmarła w Siedliskach w 1866 roku, roku kiedy na świat przyszedł jej wnuk Piotr Stano jr. czyli mój dziadek.
Po śmierci drugiej żony Piotr Stano sr. w 1872 roku ożenił się znowu. Jego trzecią żoną została pochodząca ze Pstroszyc wdowa Marianna Żurowa, córka Szymona Kani i Marianny z Książków. Z tego małżeństwa urodziła się, Katarzyna Stanówna,  która w 1891 roku wyszła za mąż za Jakuba Dróżdż. Po ślubie razem z mężem mieszkała w Biskupicach.
Kolejne pokolenie Stanów reprezentują Józef Stano i Katarzyna z Pidantych Stanowie. Pobrali się w Miechowie 20 czerwca 1804 roku. Katarzyna urodziła się w Zagorzycach w 1783 roku, była córką Józefa i Zofii Staruszki (Staruch). Józef urodził sie w Siedliskach w 1784 roku, jego rodzicami byli Wojciech Stano i Ewa Wędzonianka czyli z d. Wędzona.
Józef i Katarzyna mieli dzieci: Mariannę, Jana, Wawrzyńca, Łukasza, Piotra, Agnieszkę/Agatę (w akcie chrztu widnieje łac. Agnes, które różnie tłumaczono), Sebastiana, Katarzynę i Małgorzatę.
Obydwoje małżonkowie zmarli w 1829 roku, w odstępie zaledwie kilku dni. Katarzyna zmarła 25 listpada, a Józef 30 listopada.

PAZEROWIE

Moi dziadkowie po kądzieli czyli ze strony matki to Wincenty i Marianna z Kopciów Pazerowie. Obydwoje przyszli na świat w Pstroszycach i tam spędzili niemal całe swoje życie.
Wincenty Pazera urodził się 9 października 1884 roku, był synem Piotra i Marianny z domu Skrzyniarz. Marianna z Kopciów Pazerowa urodziła się 8 grudnia 1901 roku, była córką Ignacego i Małgorzaty z domu Żur. Wincenty i Marianna pobrali się w miechowskim kościele 22 listopada 1922 roku. Świadkami na ich ślubie byli Walenty Dworak i Władysław Pazera.
Wincenty i Marianna Pazerowie mieli dziesięcioro dzieci: Stefana (1923-2001), Juliana (1926-2002), Stanisławę (Stano) (1928-2020), Mariannę (Kawalec) (1930-2006), Władysławę (Kłusek) (1932-2019), Zytę, Henryka, Anielę, Zofię i drugą Zofię (Dziubek). Zyta i pierwsza Zosia zmarły w dzieciństwie. Wincenty zmarł 2 września 1972 roku w Pstroszycach, jego żona Marianna zmarła 18 marca 1981 roku w Charsznicy. Ich grób znajduje się w Miechowie.
Pradziadkowie Piotr i Marianna ze Skrzyniarzów Pazerowie byli małżeństwem od 1874 roku. Oprócz Wincentego mieli jeszcze dzieci:
- Marcin (1876-1877)
- Katarzyna (ok. 1878-1886)
- Michał (1883-1883)
- Marianna (1890-1891)
- Julianna Dudzic (1892-1979) 
Pradziadkowie Piotr i Marianna ze Skrzyniarzów Pazerowie byli małżeństwem od 1874 roku. Ich dzieci: - Marcin (1876-1877), Katarzyna (ok. 1878-1886), Michał (1883-1883), Wincenty (1884-1972)- mój dziadek,  Marianna (1890-1891)- Julianna Dudzic (1892-1979). Było to drugie małżenstwo Piotra Pazery. Pierwszą żoną Piotra była poślubiona w 1863 roku Katarzyna z Żądłów, z którą miał jednego syna - Józefa Pazerę.

Piotr Pazera urodził się w Pstroszycach w roku 1844. Był synem Mateusza i Agnieszki (Agaty) z Podymów. Miał trzech braci, dwóch rodzonych - Jana i Jakuba oraz przyrodniego - Pawła Muchę.

Marianna ze Skrzyniarzów Pazerowa tak, jak jej mąż pochodziła ze Pstroszyc, z części zwanej Podbukowcem. Urodziła się w roku 1851, była jedynym dzieckiem Józefa Skrzyniarza i Zofii z Sumerów (Szumerów). Jej matka Zofia i siostrzyczka Katarzyna zmarły w 1856 roku. Ojciec Józef żenił się jeszcze dwukrotnie, w 1856 roku z wdową Agnieszką Kowal zd. Paluch i w 1859 roku z Wiktorią Wójcik.  Z tych małżeństw Marianna miała kilkoro przyrodniego rodzeństwa: Annę Naziemiec (1857- ), Franciszkę Bogacz (1865- ), Jakuba (1868- ), Józefę Dworak (1872-1940), Bronisławę Kaźmierczyk (1876-1897).
Piotr Pazera zmarł w 1919 roku, a jego żona Marianna w 1924. Obydwoje zostali pochowani w Miechowie, ale ich groby niestety się nie zachowały.
Akt chrztu, 1866 r.
Piotr Stano, syn Tomasza i Marianny z Drożdżów. Rodzice chrzestni: Walenty Stano i Agnieszka Śliwoniowa.

Akt zgonu, 1892 r.
Marianna Stano, córka Michała i Elżbiety Drożdżów, żona Tomasza Stano.

Akt zgonu, 1899 r.
Katarzyna Stano, córka Jana i Franciszki z Miszczyków, pierwsza żona Piotra Stano.

Akt chrztu, 1884 r.
Wincenty Pazera, s. Piotra i Marianny ze Skrzyniarzów.

Akt ślubu, 1863 r.
Piotr Pazera,
s. Mateusza i Agnieszki z Podymów i Katarzyna Żądło

Akt ślubu, 1874 r.
Piotr Pazera, s. Mateusza i Agnieszki z Podymów i Marianna Skrzyniarz

Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawe, syg. 21-17/0/749

Wykaz budynków w gspodarstwie Piotra
i Marianny Stanów z Siedlisk, 1864 r .
Kliknij, aby edytować treść...
Kreator strony - przetestuj